Akademia Dzieci – program edukacyjny

Akademia_makieta copy

W ramach Akademii wspólnie poznajemy archiwa, tworzymy memy i gify, własne aplikacje mobilne, emotikony i animacje poklatkowe. Na warsztatach i laboratoriach Muzykoteki szkolnej, będzie zaś można poznać tajniki ludzkiego głosu, eksperymentować z muzyką elektroniczną.

W warsztatach i laboratoriach mogą wziąć udział zorganizowane grupy przedszkolne i młodzież ze szkół podstawowych, zajęcia dostosowane są każdorazowo do wieku, możliwości poznawczych i zainteresowań dzieci oraz są powiązane z podstawą programową MEN. Spotkania, prowadzone przez animatorów, pedagogów i muzyków doświadczonych w pracy z najmłodszymi, odbywają się w poniedziałki, środy i piątki oraz w co drugi czwartek (warsztaty Muzykoteki szkolnej).

Terminy

Poniedziałki w godzinach 9.30–11.00| Laboratoria Muzykoteki szkolnej dla klas 4–6

Poniedziałki w godzinach 11.10–12.30| Laboratoria edukacji medialnej dla klas 4–6

Środy i piątki w godzinach 9.30–10.30| Warsztaty edukacji medialnej dla grup przedszkolnych

Środy i piątki w godzinach 11.00–12.30| Warsztaty i wykłady dla klas 1–3

Co drugi czwartek w godzinach 9.30–10.30| Warsztaty Muzykoteki szkolnej dla grup przedszkolnych

Co drugi czwartek w godzinach 11.00–12.30| Warsztaty Muzykoteki szkolnej dla klas 1-3

Zasady uczestnictwa

Aby grupa wzięła udział w programie Akademia Dzieci, reprezentant instytucji, rodzic lub nauczyciel musi zaakceptować regulamin, a następnie wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy, wybierając jeden z wyznaczonych terminów i tematów.

Prowadzący Laboratoria i warsztaty Edukacji medialnej

Sylwia Żółkiewska – ekspert w dziedzinie aplikacji mobilnych dla kultury i edukacji, autorka pierwszego w Polsce przewodnika po świecie aplikacji mobilnych pt. APPetyt na APPlikacje, wydanego przez Fundację Orange i Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę (2016), kurator FAM – I Festiwalu Aplikacji i Gier Mobilnych.

Paulina Jędrzejewska – trenerka, certyfikowany coach grupowy, socjolożka, antropolożka kultury i aktywistka społeczna. Od 4 lat w Funadacji Culture Shock realizuje warsztaty Medialab, pracując na zmianie społecznej poprzez nowe technologie. Posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów międzypokoleniowych mających na celu zwiększenie świadomości uczestników w obrębie nowych technologii cyfrowych w kulturze. Z ramienia Fundacji Culture Shock członkini Koalicji Otwartej Edukacji oraz Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce. Współzałożycielka startupu Hedoco produkującej open-sourcowy design oraz modę.

Prowadzący warsztaty i Laboratoria Muzykoteki szkolnej

Anna Ługowska – pedagog zdolności, muzykolog, animator. Zajmuje się muzyką i ruchem, prowadząc m. in. autorskie warsztaty dla NInA i NIFC, na co dzień pracuje jako muzykoterapeutka.  Współpracuje również ze Studiem Pantomimy przy warszawskim Teatrze na Woli. Odpowiadała za oprawę muzyczną do kilku spektakli (m. in. innymi dla Warszawskiego Centrum Pantomimy, Teatru Hybrydy, Institut Européen du Chant Choral).

Dominika Mamro – muzyk, muzykoterapeutka i kulturoznawca. Prowadzi grupowe i indywidualne zajęcia umuzykalniające i muzykoterapeutyczne z osobami w każdym wieku. Współpracuje z centrami kultury i ośrodkami edukacji. Posiada certyfikat Trenera I-go stopnia w Szkole Trenerów Alamo. Zajmuje się masażem dźwiękiem wg metody Petera Hessa. Wraz z Mileną Ciak prowadzi warsztaty Cudowne Smaki Życia.

Anna Kwiatkowska i Sławomir Wojciechowski – Fundacja Harmonie i Hałasy

Fundacja Muzyczna Harmonie i hałasy powstała w 2012 roku. Jej głównym celem jest organizowanie warsztatów i koncertów muzyki współczesnej, które będą przełamywały bariery między „zaawansowaną” współczesną muzyką a odbiorcami nieprofesjonalnymi, zwłaszcza dziećmi i młodzieżą. Zajęcia te pomagają wyjść z roli biernego słuchacza w kierunku bardziej intensywnego i twórczego obcowania z muzyką – z programem koncertowym atrakcyjnym dla wszystkich miłośników muzyki XX i XXI wieku.

Formularz rejestracyjny

UWAGA!

Rejestracja przez przez formularz on-line, nie jest równoznaczna z przyjęciem grupy na zajęcia edukacyjne.

Prosimy oczekiwać potwierdzenia drogą elektroniczną.

Wybierz rodzaj, termin i temat warsztatu:

Warsztaty dla przedszkoli:

Warsztaty dla klas 1-3:

Laboratoria dla klas 4-6:

Zgłaszający:

Adres e mail:

Nr telefonu:

Adres instytucji edukacyjnej:

Liczba dzieci w grupie:

Informacja:
Wszystkie pola są obowiązkowe.
Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału w warsztatach.

PROSIMY O WYRAŻENIE ZGODY W ZWIĄZKU Z TWORZENIEM BAZY UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW ORAZ ICH REJESTRACJĄ:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej, telefon) przez Narodowy Instytut Audiowizualny (ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa) w związku z rejestracją na warsztaty edukacyjne.

Wyrażam nieodpłatną zgodę na rozpowszechnianie przez Narodowy Instytut Audiowizualny „NInA” (ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa) mojego wizerunku i wypowiedzi w ramach rejestracji audiowizualnej warsztatów edukacyjnych dla dzieci na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym cyfrowym, analogowym i jakąkolwiek techniką, b. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym techniką cyfrową, analogową i drukarską, c. wszelkie rozpowszechnianie, w tym w Internecie, d. publiczne odtwarzanie i wyświetlanie, e. wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym Internet, f. wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym wykorzystanie lub udostępnianie w Internecie, w tym na stronach internetowych NInA, g. wykorzystanie w całości lub we fragmentach (w tym stopklatki), dowolnie wybranych przez NInA w celach promocji i reklamy NInA oraz na opracowanie ww. rejestracji, w szczególności sporządzanie wersji obcojęzycznych.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: Dział Edukacji i Badań NInA, Grzegorz Krause: grzegorz.krause@nina.gov.pl, tel. 22 380 49 82.