BADANIE PREFERENCJI PRACOWNIKÓW FINA W ZAKRESIE OPIEKI MEDYCZNEJ 10-2019

  1. Czy jest Pani zainteresowana/Pan zainteresowany dodatkową opieką medyczną poza medycyną pracy?
  TakNie

  2. Czy jest Pani zainteresowana/Pan zainteresowany dodatkową opieką medyczną dla członków rodziny? (mąż, żona, córka, syn)
  TakNie

  3. Proszę o podanie maksymalnej akceptowanej składki miesięcznej za opiekę lekarską jaką jest Pani/Pan w stanie opłacać z własnych środków
  brakNie20-40 zł40-70 zł70-100 zł100 zł i więcej

  4. Czy jest Pani zadowolona/ Pan zadowolony z dotychczasowych usług medycznych MEDICOVER?
  TakNie

  5. Proszę o uwagi do dotychczasowych usług medycznych MEDICOVER.

  6. Jakimi dodatkowymi usługami medycznymi jest Pani/Pan zainteresowana/zainteresowany?

  7. Jaką firmę medyczną poleciłaby Pani/poleciłby Pan przy rozpatrywaniu ofert dla FINA?