Czytaj kulturę!

Wybierz termin warsztatu

Proszę podać tematy wybranych warsztatów.

Zgłaszający:

Adres e mail:

Nr telefonu:

Adres instytucji edukacyjnej:

Liczba dzieci w grupie:

Klasa:

Informacja:
Wszystkie pola są obowiązkowe.
Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału w warsztatach.

PROSIMY O WYRAŻENIE ZGODY W ZWIĄZKU Z TWORZENIEM BAZY UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW ORAZ ICH REJESTRACJĄ:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej, telefon) przez Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny „FINA” (ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa) w związku z rejestracją na warsztaty Czytaj kulturę!.