Dwa srebrne ekrany

  Szkoła podstawowa lub gimnazjumSzkoła ponadgimnazjalna

  Reportaż lub wywiad: Kino – moja praca, moja pasjaPraca plastyczna – projekt logotypu stanowiącego graficzny znak jakości „Dobry film dla dzieci” lub/i „Dobry film dla młodzieży”.Wypowiedź na forum internetowym

  Osobą niepełnoletniąOsobą pełnoletnią

  Zapoznałem/am się z treścią Regulaminu konkursu Dwa Srebrne Ekrany i go akceptuję (wymagane)

  Regulamin

  Zgoda rodziców na udział w konkursie (wymagane)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, telefonu, telefonu rodziców, nazwy szkoły na potrzeby zgłoszenia mojej kandydatury i udziału w konkursie (zgoda w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”),(wymagane)

  Dane osobowe - Klauzula informacyjna RODO