FINA lab – program laboratoriów medialnych dla szkół

Laboratoria medialne FINA realizowane są w formie bezpłatnych warsztatów, adresowanych do uczniów starszych klas szkół podstawowych. Uczniowie w trakcie laboratoriów, mają okazję zgłębić zagadnienia związane z edukacją medialną, które dotyczą m.in. remiksu materiałów historycznych, kreatywnego przetwarzania filmowych zbiorów archiwalnych oraz zasad funkcjonowania repozytoriów cyfrowych w Internecie.

Z okazji obchodów 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, uczestnicy laboratoriów będą mieli okazję pracować na unikalnych archiwach cyfrowych, związanych
z wybitnymi artystami, naukowcami, literatami, podróżnikami i sportowcami z okresu dwudziestolecia międzywojennego.

W laboratoriach mogą wziąć udział zorganizowane grupy uczniów szkół podstawowych, zajęcia dostosowane są każdorazowo do wieku, możliwości poznawczych i zainteresowań młodzieży. Spotkania prowadzone są przez doświadczonych edukatorki medialne i odbywać się będą we wtorki dla klas 5-8 w godz. 11.00 do 13.00.

Aby wziąć udział w programie laboratoriów FINA lab, nauczyciel lub reprezentant instytucji powinien zgłosić poprzez poniższy formularz swoich podopiecznych, akceptując regulamin i wybierając termin.

Formularz rejestracyjny
UWAGA!
Rejestracja przez przez formularz on-line, nie jest równoznaczna z przyjęciem grupy na laboratoria edukacyjne.
Prosimy oczekiwać potwierdzenia drogą elektroniczną.

Wybierz termin i temat:

FINA lab HN dla klas 5-8

Zgłaszający:

Adres e mail:

Nr telefonu:

Adres instytucji edukacyjnej:

Liczba uczestników:

Klasa:

Informacja:
Wszystkie pola są obowiązkowe.
Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału w warsztatach.
Prosimy o zapoznie się z regulaminem laboratoriów edukacyjnych FINA lab.

Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny (FINA) przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z RODO. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez FINA oraz praw osób, których dane są przetwarzane znajdą Państwo na stronie: http://fina.gov.pl/

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Dział Badań i Rozwoju FINA,
Grzegorz Krause:
grzegorz.krause@fina.gov.pl,
tel. 22 380 49 87