Konferencja Prawo wobec kultury i sztuki 8 grudnia 2016 r. 9.30-16.30

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon kontaktowy

  Jaką instytucję reprezentujesz?

  Informacja: Wszystkie pola są obowiązkowe. Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału w warsztatach.

  PROSIMY O WYRAŻENIE ZGODY W ZWIĄZKU Z TWORZENIEM BAZY UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW I ICH REJESTRACJĄ:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej, telefon) przez Narodowy Instytut Audiowizualny (ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa) w związku z rejestracją na konferencję Prawo wobec kultury i sztuki.
  Wyrażam nieodpłatną zgodę na rozpowszechnianie przez Narodowy Instytut Audiowizualny „NInA” (ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa) mojego wizerunku i wypowiedzi w ramach rejestracji audiowizualnej konferencji Prawo wobec kultury i sztuki na następujących polach eksploatacji: a. utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym cyfrowym, analogowym i jakąkolwiek techniką, b. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym techniką cyfrową, analogową i drukarską, c. wszelkie rozpowszechnianie, w tym w Internecie, d. publiczne odtwarzanie i wyświetlanie, e. wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym Internet, f. wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym wykorzystanie lub udostępnianie w Internecie, w tym na stronach internetowych NInA, g. wykorzystanie w całości lub we fragmentach (w tym stopklatki), dowolnie wybranych przez NInA w celach promocji i reklamy NInA oraz na opracowanie ww. rejestracji, w szczególności sporządzanie wersji obcojęzycznych.
  W przypadku pytań prosimy o kontakt: Dział Edukacji i Badań NInA, Ksenia Kakareko, ksenia.kakareko@nina.gov.pl, tel. 694 381 910.