Konferencja warsztatowa dla nauczycieli, edukatorów i bibliotekarzy | MEMIC praktycznie. Jak rozwijać osobiste i profesjonalne kompetencje medialne, informacyjne i cyfrowe?

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny

Udział w części konferencyjnej

Wybierz warsztat

Zgłaszający:

Adres e mail:

Nr telefonu:

Adres instytucji:

Informacja:
Wszystkie pola są obowiązkowe.
Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału w części konferencyjnej i w warsztatach.
Kontakt: Jolanta Grzelka, bog@fina.gov.pl, tel. +22 380 49 95