Konkurs Skrytykuj! – Jury Młodych Off Camera 2019

  Imię i nazwisko Uczestnika*:

  Adres e-mail Uczestnika*:

  Nr telefonu Uczestnika*:

  Imię i nazwisko rodzica/ przedstawiciela/ ustawowego/ opiekuna prawnego (wymagane w przypadku Uczestnika niepełnoletniego):

  Nr telefonu rodzica/ przedstawiciela/ ustawowego/ opiekuna prawnego (wymagane w przypadku Uczestnika niepełnoletniego):

  Tytuł recenzji lub wideorecenzji zgłaszanej na Konkurs*:

  Tytuł recenzowanego filmu*:

  Treść recenzji (minimum 2000 znaków, maksimum 8000 znaków):

  Link do wideorecenzji (np. z YouTube):