Mały Toreador – edukacyjny pokaz filmów animowanych z muzyką na żywo

Zapraszamy 21 i 22 kwietnia 2018 r. do siedziby FINA przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, na imprezę towarzysząca obchodom Święta Niemego Kina. W trakcie weekendu zaplanowaliśmy dwa wydarzenia familijne o charakterze edukacyjnym, połączone z interaktywnym pokazem archiwalnych filmów animowanych z muzyką na żywo.

Do projektu zaprosiliśmy artystów Annę Ługowską, Jakuba Pałysa, Aleksandrę Nykowską Bartosza Ługowskiego oraz Piotra Pejota Jurka, którzy spróbują wspólnie z publicznością stworzyć muzykę na żywo do filmów niemych „Śpiąca królewna”, „Dzielny Toreador” oraz „Opowieść Kalifa Storcha”, wykorzystując dźwięki, które publiczność wyprodukuje samodzielnie w trakcie warsztatu edukacyjnego.

Formularz rejestracyjny

 

  Wybierz datę pokazu:

  Zgłaszający:

  Adres e mail:

  Nr telefonu:

  Liczba osób:

  Informacja:
  Wszystkie pola są obowiązkowe.
  Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału w warsztatach.

  PROSIMY O WYRAŻENIE ZGODY W ZWIĄZKU Z TWORZENIEM BAZY UCZESTNIKÓW POKAZÓW I ICH REJESTRACJĄ.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej, telefon) przez Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny (ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa) w związku z rejestracją na pokazy filmowe dla dzieci .

  Wyrażam nieodpłatną zgodę na rozpowszechnianie przez Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny „FINA” (ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa) mojego wizerunku i wypowiedzi w ramach rejestracji audiowizualnej pokazów filmowych dla dzieci na następujących polach eksploatacji: a. utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym cyfrowym, analogowym i jakąkolwiek techniką, b. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym techniką cyfrową, analogową i drukarską, c. wszelkie rozpowszechnianie, w tym w Internecie, d. publiczne odtwarzanie i wyświetlanie, e. wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym Internet, f. wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym wykorzystanie lub udostępnianie w Internecie, w tym na stronach internetowych FINA, g. wykorzystanie w całości lub we fragmentach (w tym stopklatki), dowolnie wybranych przez FINA w celach promocji i reklamy NInA oraz na opracowanie ww. rejestracji, w szczególności sporządzanie wersji obcojęzycznych.