Montaż dla początkujących

WAŻNE!

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza rejestracyjnego prosimy o:
1. zapoznanie się z regulaminem kursów oraz informacji w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe (RODO),
2. wypełnienie wszystkich pól w formularzu, ponieważ są obowiązkowe,
3. oczekiwanie na informacje o kwalifikacji lub nie, droga elektroniczną, ponieważ samo wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału w kursie.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Limit dostępnych miejsc został wyczerpany.

Dziękujemy za zainteresowanie.