Do zobaczenia. Odkrywamy archiwa!

REGULAMIN WARSZTATÓW Do zobaczenia. Odkrywamy archiwa!

Imię i nazwisko*:

Adres e-mail*:

Nr telefonu*:

Nazwa i adres instytucji*:

Jestem*:

nauczycielem edukacji wczesnoszkolnejnauczycielem bibliotekarzemwychowawcą świetlicyedukatorem

Prosimy o zaznaczenie wybranych terminów:

17 listopada 201815 grudnia 201812 stycznia 2019

Prosimy wskazać grupę wiekową dzieci, z którymi Pan/Pani pracuje*:

Czy kiedykolwiek wykorzystywał Pan/Pani film w pracy z dziećmi? Jeśli tak, prosimy o krótki opis swoich doświadczeń:

Czy ma Pan/Pani jakieś preferencje odnośnie do wyżywienia (alergie, specjalna dieta itp.)?

Uwagi:

Informacja:
Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału w zajęciach.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie newsletterów edukacyjnych FINA w tym Filmoteki Szkolnej, tj. przetwarzanie danych osobowych w postaci adresu e-mail na cele niezwiązane bezpośrednio z organizacją zajęć Olimpiada. Weź to na warsztat i udziale w nich; wyrażenie zgody jest dobrowolne

*pole wymagane