Seminarium Reuse w edukacji | Przyszłość zawodu nauczyciela

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny

  Udział w części konferencyjnej

  Wybierz warsztat w pierwszej turze

  Wybierz warsztat w drugiej turze

  Zgłaszający:

  Adres e mail:

  Nr telefonu:

  Adres instytucji edukacyjnej:

  Informacja:
  Wszystkie pola są obowiązkowe.
  Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału w części konferencyjnej i w warsztatach.
  Kontakt: Ewa Korzeniowska, ewa.korzeniowska@nina.gov.pl, tel. +22 380 49 82