Seminarium Reuse w edukacji | Przyszłość zawodu nauczyciela

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny

Udział w części konferencyjnej

Wybierz warsztat w pierwszej turze

Wybierz warsztat w drugiej turze

Zgłaszający:

Adres e mail:

Nr telefonu:

Adres instytucji edukacyjnej:

Informacja:
Wszystkie pola są obowiązkowe.
Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału w części konferencyjnej i w warsztatach.
Kontakt: Ewa Korzeniowska, ewa.korzeniowska@nina.gov.pl, tel. +22 380 49 82