Studio Filmoteki Szkolnej ferie

REGULAMIN KURSU STUDIO FILMOTEKI SZKOLNEJ

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny.

UWAGA!
W przypadku osób niepełnoletnich, formularz powinien zostać wypełniony przez opiekuna prawnego Uczestnika.

Wybierz termin*:

Imię i nazwisko Uczestnika*:

Adres e-mail Uczestnika lub Opiekuna*:

Nr telefonu Uczestnika lub Opiekuna*:

Nazwa i adres szkoły Uczestnika*:

Do której klasy uczęszcza Uczestnik?*:

Informacja:
Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału w zajęciach.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie newsletterów edukacyjnych FINA w tym Filmoteki Szkolnej, tj. przetwarzanie danych osobowych w postaci adresu e-mail na cele niezwiązane bezpośrednio z organizacją kursu Studio Filmoteki Szkolnej i udziale w nim; wyrażenie zgody jest dobrowolne

*pole wymagane