Szkolenie z prawa filmowego 13.04.2018 r.

  1. Imię i nazwisko*

  2. Adres e-mail*

  3. Telefon kontaktowy*

  4. Jaką instytucję reprezentujesz?*

  5. W jaki sposób Twoje obowiązki zawodowe związane są z tematyką szkolenia?

  6. Zgłoszenie kazusu do omówienia w trakcie szkolenia (opcjonalnie)

  Informacja: Pola z gwiazdką są obowiązkowe. Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału w szkoleniu.

  PROSIMY O WYRAŻENIE ZGODY W ZWIĄZKU Z TWORZENIEM BAZY UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW I ICH REJESTRACJĄ:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej, telefon) przez Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny (ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa) w związku z rejestracją na Szkolenie z prawa filmowego

  Wyrażam nieodpłatną zgodę na rozpowszechnianie przez Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny „FINA” (ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa) mojego wizerunku i wypowiedzi w ramach rejestracji audiowizualnej Szkolenia z prawa filmowego na następujących polach eksploatacji: a. utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym cyfrowym, analogowym i jakąkolwiek techniką, b. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym techniką cyfrową, analogową i drukarską, c. wszelkie rozpowszechnianie, w tym w Internecie, d. publiczne odtwarzanie i wyświetlanie, e. wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym Internet, f. wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym wykorzystanie lub udostępnianie w Internecie, w tym na stronach internetowych FINA, g. wykorzystanie w całości lub we fragmentach (w tym stopklatki), dowolnie wybranych przez FINA w celach promocji i reklamy FINA oraz na opracowanie ww. rejestracji, w szczególności sporządzanie wersji obcojęzycznych.

  W przypadku pytań prosimy o kontakt: Dział Edukacji i Badań FINA, Ksenia Kakareko, ksenia.kakareko@nina.gov.pl, tel. 22 380 49 82.