Warsztaty animacji poklatkowej

    Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny (FINA) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wałbrzyskiej 3/5 w związku z rejestracją na zajęcia z okazji Dnia Dziecka w FINA

    Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie i ropowszechnianie wizerunku mojego i mojego dziecka, jak również głosu w materiałach fotograficznych, materiałach audiowizualnych lub materiałach audialnych powstałych podczas Zajęć, które to materiały będą eksploatowane na zasadach określonych w § 3, ust. 9 Regulaminu Zajęć Dnia Dziecka w FINA

    Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu zajęć z okazji Dnia Dziecka w FINA i go akceptuję

    Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie newsletterów edukacyjnych FINA w tym Filmoteki Szkolnej, tj. przetwarzanie danych osobowych w postaci adresu e-mail na cele niezwiązane bezpośrednio z organizacją zajęć z okazji Dnia Dziecka w FINA i udziale w nich; wyrażenie zgody jest dobrowolne