Wizerunek w pandemicznej rzeczywistości

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

15 kwietnia 2021 r. godz. 11.00-14.00

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Pytanie lub zagadnienie, które powinno Twoim zdaniem zostać omówione w trakcie konferencji:

  Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału w konferencji. Link do konferencji zostanie przesłany wraz z potwierdzeniem udziału w odrębnym mailu.

  PROSIMY O WYRAŻENIE ZGODY W ZWIĄZKU Z TWORZENIEM BAZY UCZESTNIKÓW CYKLU KONFERENCJI NAUKOWYCH ORAZ ICH REJESTRACJĄ:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej, telefon) przez Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny „FINA” w związku ze zgloszeniem udziału w konferencji naukowej.

  Wyrażam nieodpłatną zgodę na rozpowszechnianie przez Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny „FINA” (ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa) mojego wizerunku i wypowiedzi w ramach rejestracji audiowizualnej konferencji naukowej na następujących polach eksploatacji:
  a. utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym cyfrowym, analogowym i jakąkolwiek techniką, b. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym techniką cyfrową, analogową i drukarską, c. wszelkie rozpowszechnianie, w tym w Internecie, d. publiczne odtwarzanie i wyświetlanie, e. wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym Internet, f. wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym wykorzystanie lub udostępnianie w Internecie, w tym na stronach internetowych FINA, g. wykorzystanie w całości lub we fragmentach (w tym stopklatki), dowolnie wybranych przez FINA w celach promocji i reklamy FINA oraz na opracowanie ww. rejestracji, w szczególności sporządzanie wersji obcojęzycznych.